ภาพกิจกรรม

5 ส.ค.62 NoNo โรงเรียนวัดดวงแข คลินิกทันตกรรม 105 เขตปทุมวัน

NoNo โรงเรียนวัดดวงแข คลินิกทันตกรรม 105 เขตปทุมวัน
วันที่ 5 ส.ค.62 มีนักเรียน ป.4-5 ร่วมกิจกรรม 60คน(ตอบ NoNo 1 วันที่ 2 ส.ค.62 65 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คนค่ะ)

294559
294560
294561
294562
294563
294564
294565
294566
294567

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th