ภาพกิจกรรม

จัดบูทนิทรรศการบุหรี่ รณรงค์วัน 3 โลก คือ วันงดสูบบุหรี่โลก วันอนามัยสิ่งแวดล้อมโลก และวันปั่่นจักรยานโลก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการบุหรี่ รณรงค์วัน 3 โลก คือ วันงดสูบบุหรี่โลก วันอนามัยสิ่งแวดล้อมโลก และวันปั่่นจักรยานโลก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงาน ณ สวนสัตว์ จ.อุบลราชธานีคะ

 

290786

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4215
แฟกซ์: 02 590 4203
อีเมล: info@thaidentistagainsttobacco.org

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th