ภาพกิจกรรม

26 ส.ค. 2562 จัดกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนของ ศบส. 547

การจัดกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนของ ศบส. 547 ที่โรงเรียนวัดกำแพง วันที่ 26 ส.ค. 2562  โดยมี ศบส. 567 และ  540 ไปช่วยจัดกิจกรรม

105442
105443
105444
105445
105446
105447
105448
105449

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th