ภาพกิจกรรม

กิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เดือน ก.ค. 62

การจัดกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ของคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ได้แก่ คลินิก 123 รร.วัดหัวลำโพง  คลินิก 531 รร.วักรวก  คลินิก 567 รร.คลองบางพรหม  คลินิก 626 รร.วัดบุคคโล เดือน กรกฎาคม 2562

 

S  45301777
วันที่ 2 กค 62 โรงเรียนวัดบุคคโล คลินิก636

20845
20846
S  45301779
รูปกิจกรรม nono คลินิก567 โรงเรียนคลองบางพรหม

949219 0
No์o รร วัดหัวลำโพง คลินิก 123
949220
949221
949222
949223
949224
949225

20847
NoNo รร.วัดรวกคลินิก531
20850
Timeline 20190724 181801
Timeline 20190724 181803

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4215
แฟกซ์: 02 590 4203
อีเมล: info@thaidentistagainsttobacco.org

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th