ภาพกิจกรรม

งานทันตสาธารณสุข และงานเภสัชรพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล..จ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก

งานทันตสาธารณสุข และงานเภสัชรพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล..จ.กำแพงเพชร  จัดกิจกรรม  วันงดสูบบุหรี่โลก สัญจร  3 โรงเรียน  1 อาชีวะ วิทยาวัยเกษตร ..ตามโครงการรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ค่ะ

290805
290806
290807
290808
290809
290810

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th