ภาพกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เริ่มแล้วครับ...ปีการศึกษา2562 กับกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช...ปีนี้เราเริ่มต้นจาก โรงเรียนใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมาก่อน...ได้รับความร่วมมือจากท่าน ผู้อำนวยการและคณะครูนักเรียรเป็นอย่างดี....

กิจกรรม เช่น
1.ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมการสูบบุหรี่
2.ให้ความรู้เรื่อง ภัยร้ายจากบุหรี่มือ 1, 2, 3
3.เสริมทักษะการปฏิเสธบุหรี่
4.มอบสื่อ, โปสเตอร์ เรื่องบุหรี่ให้โรงเรียนจัดบอร์ด/จัดมุมความรู้ในห้องสมุดโรงเรียน ขนาดใหญ่ จะมีน้องๆป.4-ม.1 เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนขนาดเล็ก-ขนาดกลาง น้องๆป.1-6 เข้าร่วมกิจกรรม

ปี้นี้ อ.เชียรใหญ่ จะทำกิจกรรมทุกๆโรงเรียน...นะครับ

1913
1914
1915

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th