ภาพกิจกรรม

14-15 พ.ย.2562 แผนงานย่อย 2 ร่วมงานมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดตัวโนโน่เข้าโรงเรียน

14-15 พ.ย.2562  แผนงานย่อย 2 ร่วมงานมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดตัวโนโน่เข้าโรงเรียน

324797
324798
324799
324800
324801
324802
324803
324804
324805
324806
324807
324808

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th