ภาพกิจกรรม

11-12 มิถุนายน 2563 แผนงานย่อยชุดที่ 2 จัดระดมความคิดเพื่อพัฒนารูปแบบการช่วยผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ในคลินิกทันตกรรม ณ รร.บัดดี้ โอเรียลทอลรีเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา แผนงานย่อยชุดที่ 2 จัดระดมความคิดเพื่อพัฒนารูปแบบการช่วยผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ในคลินิกทันตกรรม ณ รร.บัดดี้ โอเรียลทอลรีเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี

S 13983822
S 13983824
S 13983825
S 13983826
S 13983827
S 13983828
S 13983829
S 13983830
S 13983831
S 13983832
S 13983833
S 13983835
S 13983836

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th