ภาพกิจกรรม

11-12 ก.ค.2563 แผนงานย่อยชุดที่ 6 ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพทันตบุคลากรในการช่วยเลิกบุหรี่ ด้วยวิธี “การสนทนาสร้างแรงจูงใจ” ( Motivation interviewing MI) ณ โรงแรมเรนเดียร์พาร์ค รีสอร์ต จ.นครนายก

วันนี้ 11-12 ก.ค.2563  แผนงานย่อยชุดที่ 6 ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพทันตบุคลากรในการช่วยเลิกบุหรี่ ด้วยวิธี “การสนทนาสร้างแรงจูงใจ” ( Motivation interviewing MI)  ณ โรงแรมเรนเดียร์พาร์ค รีสอร์ต จ.นครนายก

S 13803589
S 13803591
S 13803595
S 13803597
S 13803598
S 13803604
S 13803613
S 13803615
S 13803616
S 13803618
S 13803620
S 13803664

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th