ภาพกิจกรรม

10 กันยายน 2562 รับเสด็จและถวายรายงานเกี่ยวกับการรณรงค์ของเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้แก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10 กันยายน 2562

        รับเสด็จและถวายรายงานเกี่ยวกับการรณรงค์ของเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้แก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนิทรรศการ “สุขภาพและสิ่งแวดล้อม”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตราธิเบศวร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

       โดยสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีกระแสรับสั่งให้ทันตแพทย์สนใจศึกษาแก้ปัญหาเรื่องการติดหมาก ซึ่งพบเห็นได้มากในหมู่ประชาชนในชุมชนถิ่นทุรกันดารที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปหลายแห่ง พบว่า ยังมีพฤติกรรมนี้อยู่มาก

นอกจากนี้ ยังทรงห่วงใยในปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งพบว่ามีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยยังไม่ค่อยทราบเรื่องพิษภัย หรืออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

 

S 11493511
S 11493512
S 11493513
S 11493514
S 11493515
S 11493516
S 11493517
S 11493518
S 11493519
S 11493520
S 11493521

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th