ปฎิทินกิจกรรม

17 มิ.ย. 2562 ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน

17 มิ.ย. 2562 ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน และได้เสนอโครงการป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษาด้วย ได้รับการตอบรับจากท่านผอ.รร.และบุคลากรด้านการศึกษาอย่างดีมาก

 

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4215
แฟกซ์: 02 590 4203
อีเมล: info@thaidentistagainsttobacco.org

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th