ปฎิทินกิจกรรม

24-26 ก.ค. 2562 เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ จัดบูธประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครร่วมเป็น dentist hero ในงานสัมมนาวิชาการสุขภาพช่องปากและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้ ประจำปี 2562

เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ จัดบูธประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครร่วมเป็น dentist hero ในงานสัมมนาวิชาการสุขภาพช่องปากและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้ ประจำปี 2562วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเมลภูเก็ต โภคีธรา ฯ

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4215
แฟกซ์: 02 590 4203
อีเมล: info@thaidentistagainsttobacco.org

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th