ข่าวประชาสัมพันธ์

"บรรยายวิชาการ Quit Smoking; Proper Counseling for Dentist"

บุหรี่คร่าชีวิตคนไทยวันละ 142 ชีวิต

สละเวลาสักนิด ช่วยชีวิตผู้สูบบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดบรรยายวิชาการในหัวข้อ "Quit Smoking; Proper Counseling for Dentist" วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 CentralWorld แยกราชประสงค์ กทม.

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4215
แฟกซ์: 02 590 4203
อีเมล: info@thaidentistagainsttobacco.org

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th