ข่าวประชาสัมพันธ์

"ร่วมสนุก Nono"

เชิญชวนทันตแพทย์เจ้าของคลินิกร่วมสนุก
โดยส่งภาพถ่ายด้านหน้าคลินิกของท่าน
ซึ่งมีชื่อคลินิก พร้อมติดป้าย No No ประชาสัมพันธ์ ทันตแพทย์สนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ (ดังภาพ) ไปที่

คุณสุวรรณีย์ ทองอาจ
โครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ( โทร.02 590 4213-15 )
หรือ แนบไฟล์ภาพไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือดูรายละเอียดทาง www.thaidentistagainsttobacco.org
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555

โครงการฯ จะจัดส่งเสื้อ NoNo สู้ Flood ให้เป็นที่ระลึกท่านละ 1 ตัว
(จำนวนจำกัด 150 ท่านแรกเท่านั้น)

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th