ข่าวประชาสัมพันธ์

"เครือข่ายฯ ทันตแพทย์ 2552"

เดือนมกราคม 2552 กิจกรรมของเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ฯ มีดังนี้

ในแผนงานย่อยที่ 5 การป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 16 มกราคม 2552 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง เป็นต้นแบบการไม่สูบบุหรี่ และมีแผนงานการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ โดยการสนับสนุนงบประมาณแก่นิสิต / นักศึกษาทันตแพทย์ นักเรียนทันตาภิบาล ในการจัดกิจกรรม เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในสถาบันการศึกษาทุกแห่ง

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th