ข่าวประชาสัมพันธ์

"รณรงค์สัญลักษณ์ "กระต่ายขาเดียว"

รณรงค์สัญลักษณ์ "กระต่ายขาเดียว"


"เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ" มีแผนงานที่มุ่งเน้นป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชน โดยใช้สัญลักษณ์กระต่ายขาเดียว (NoNo) เป็นตัวแทนในการ "ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบบุหรี่" เพื่อสื่อสารและเพิ่มทักษะการปฏิเสธบุหรี่กับเด็กก่อนวัยรุ่น ช่วงอายุ 10-12 ปี ซึ่งเป็นวัยที่กำลังอยากรู้ อยากลอง เน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิเสธบุหรี่ในเชิงบวก ผ่านเว็ปไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ และทดลองในโรงเรียนสังกัด กทม. บางแห่ง

ทันตบุคลากรและทีมงานได้ปฏิบัติงานทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศเป็นประจำตลอดมา และเห็นความสำคัญของการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ และการรณรงค์ให้ข้อมูลและฝึกเด็กให้กล้าที่จะปฏิเสธบุหรี่ เมื่อถูกชักชวน และสามารถพัฒนาจนเกิดทักษะในการป้องกันตนเองได้ จึงจัดทำโครงการรณรงค์สัญลักษณ์ "กระต่ายขาเดียว" ในการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ ในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2558 ขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

 

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th