ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายฯ เภสัชกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายฯ ประจำเดือน ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2551 ทางเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อควบคุมยาสูบและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ การสร้างกระแสสังคม "สวนสัตว์เชียงใหม่ปลอดบุหรี่ และโครงการบ้านปลอดบุหรี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่" โดยกิจกรรมที่ทางเครือข่ายฯ ดำเนินการ คือ การประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ และร่วมตั้งโต๊ะให้บริการคำปรึกษา เพื่อช่วยเลิกบุหรี่แก่ประชาชนที่สนใจ

2. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2551 เครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน "สถานที่ราชการปลอดบุหรี่" ณ ลานถนนคนเดิน โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดงานดังกล่าว ซึ่งทางเครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมออกบู๊ธประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ถึงโทษ และพิษภัยบุหรี่ อีกทั้งจัดกิกรรมพิเศษให้แก่ประชาชน มีส่วนร่วมลงชื่อรณรงค์ "สังคมไทยปลอดบุกรี่ Smokefree Thailand" ซึ่งในกิจกรรมลงชื่อนี้ จะนำไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการประชุมบุหรี่โลก ที่ประเทศอินเดีย ในเดือนมีนาคม 2552 ที่จะถึงนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทย และต่างชาติ โดยร่วมลงชื่อในกิจกรรมนี้กันอย่างคับคั่ง

รายละเอียดกิจกรรมเดือนมกราคา 2552

การ ออกบู๊ธประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์เภสัชอาสา ... พาเลิกบุหรี่ ในการประชุมสามัญประจำปี ของชมรมร้านขายยา จ.นครปฐม ในวันที่ 15 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอน โรงแรมเวล จ.นครปฐม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 200-300 คน

... ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา สามารถติดต่อได้ที่ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ 713 ปากซอยอิสรภาพ 9 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2890-2066 หมายเลขโทรสาร 0-2890-2067 และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1614-4212 เว๊ปไซต์ www.thaipntc.org

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th