ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"เครือข่ายฯ เภสัชกรรม"

ใน วันที่ 25-26 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา คณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ สภาเภสัชกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (2 วัน) "เทคนิคการแพทย์ให้คำปรึกษาแนะนำการช่วยเลิกบุหรี่ รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง" ให้แก่ เภสัชชุมชน (ร้านยา) เภสัชกรโรงพยาบาล และอื่นๆ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550 จำนวน 40 ท่าน และวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2550 จำนวน 34 ท่าน

จาก การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ เห้นว่า การจัดอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์มาก และต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ สภาเภสัชกรรม จะจัดโครงการดีๆ เช่นนี้อีก ในวันที่ 15-16 กันยายน 2550 ให้แก่เภสัชกรทุกภาคส่วนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 ท่าน ณ โรงแรมชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา และในวันที่ 27-28 กันยายน 2550 จะจัดขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร เวลา 8.30-16.30 น. ให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลทั่วประเทศ ท่านใดสนใจติดต่อได้ ที่เครือข่ายเภสัชกรมฯ ซึ่งการอบรมดังกล่าว "ไมเสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด"

โครงการ สร้างสรรค์อีกหนึ่งโครงการของคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชฯ คือ โครงการออกหน่วยให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่เคลื่อนที่ ในนาม "โครงการเภสัชอาสา ... พาเลิกบุหรี่" นั้น ได้จัดขึ้นทั้งสิ้นจำนวน 13 ครั้ง ล่าสุดในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2550 (ครั้งที่ 11) จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบางรัก ซึ่งมีผู้สนใจเลิกบุหรี่มารับบริการจำนวน 35 ท่าน และได้รับเกียรติจาก ภญ.ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล (โน๊ต) นักร้องค่ายแกรมมี่ ที่ทุกคนรู้จักในนาม โน๊ต-ตูน มาร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในครั้งนี้ด้วย โครงการดังกล่าวยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 16 กันยายน 2550 และวันที่ 7 ตุลาคม 2550 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารัตนาธิเบศร์ และสาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ตามลำดับ

ภาย ใต้แผนงานย่อย : เครือข่ายการบริการเลิกบุหรี่แบบบูรณาการ จะจัดโครงการพัฒนาสถานบริการเลิกบุหรี่ แบบบูรณาการ จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2550 ขึ้น โดยเริ่มจากการจัดอบรมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพคลินิกอดบุหรี่ จัขึ้นในวันที่ 20-21 กันยายน 2550 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และศึกาดูงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ และรูปแบบการจัดคลินิกเลิกบุหรี่ ในระดับโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ในช่วงเดือนตุลาคม และในช่วงเวลาเดียวกัน

 

จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ hentai porn ทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และในวันที่ 10 ตุลาคม 2550 ที่จะถึงนี้ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาชีพสุขภาพ เพื่อ กทม. ปลอดบุหรี่ ขึ้น ณ  JJ Mall กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสุขภาพสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะ นักจิตวิทยา และผู้ปฏิบัติงาน ในศูนย์บริการสาธารณสุข และ รพ. สังกัด กทม.

หาก ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดต่อมาได้ที่ คณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม 713 ปากซอยอิสระภาพ 9 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600 โทรศัพท์ 0-2890-2066 มือถือ 081-6144612 โทรสาร 0-2890-2067