ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"บรรยายวิชาการ Quit Smoking; Proper Counseling for Dentist"

บุหรี่คร่าชีวิตคนไทยวันละ 142 ชีวิต

สละเวลาสักนิด ช่วยชีวิตผู้สูบบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดบรรยายวิชาการในหัวข้อ "Quit Smoking; Proper Counseling for Dentist" วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 CentralWorld แยกราชประสงค์ กทม.

 

 

ลงทะเบียน ได้ที่นี่ ค่ะ [register.doc] [register.pdf]

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ค่ะ โทร.02-590-4213, 02-590-4215 คุณสุวรรณีย์ ทองอาจ, คุณพยอม สัตย์ธรรม