ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย hentai porn กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กย.49"

จดหมายข่าว วิชาชีพทันตแพทย์กับการควบคุมการบริโภคยาสูบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2549

 

ข่าวในฉบับ

  • ทันตแพทย์ทั่วโลกสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่
  • คลินิกทันตกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่
  • "โนโน่" กระต่ายขาเดียว
  • นิทรรศการวันงบบุหรี่โลก 2006
  • วิชาชีพสุขภาพ เพื่อ กทม. ปลอดบุหรี่
  • วิชาชีทันตแพทย์ไทยต้านภัยบุหรี่
  • ทันตแพทย์รุ่นใหม่ ต้นแบบการไม่สูบบุหรี่
  • ทุนงานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ จากทันตแพทยสภา

อ่านเรื่องทั้งหมดที่นี่ news101_2549.pdf