ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"ร่วมสนุก Nono"

เชิญชวนทันตแพทย์เจ้าของคลินิกร่วมสนุก
โดยส่งภาพถ่ายด้านหน้าคลินิกของท่าน
ซึ่งมีชื่อคลินิก พร้อมติดป้าย No No ประชาสัมพันธ์ ทันตแพทย์สนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ (ดังภาพ)

ไปที่

คุณสุวรรณีย์ ทองอาจ
โครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ( โทร.02 590 4213-15 )
หรือ แนบไฟล์ภาพไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือดูรายละเอียดทาง www.thaidentistagainsttobacco.org
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555

Read more...