ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"แนวทางปฏิบัติบังคับใช้กฎหมาย "ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย""

          กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแนวทางปฏิบัติบังคับใช้กฎหมาย ถึงการกระทำที่มีลักษณะส่อ หรือแสดงให้เห็นว่า มีเจตนาโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย ตามมาตรา 8 ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535

อ่านเรื่องทั้งหมดที่นี่ guideline.jpg