ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"เพิ่มศักยภาพทันตบุคลากร และสร้างกลุ่มแกนนำ"

การเพิ่มศักยภาพทันตบุคลากรและการสร้างกลุ่มแกนนำ

          ขณะนี้ได้จัดกิจกรรมการอบรมและเพิ่มทักษะกับบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์  เพื่อเป็นกลุ่มประสานการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบในส่วนภูมิภาค    ได้ดำเนินการไปแล้วทุกภาค ดังนี้

  • ภาค เหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ได้จัดการอบรมพร้อมกันโดยร่วมกับเครือข่าย วิชาชีพสุขภาพเพื่อ กทม. ปลอดบุหรี่ จัดการอบรม ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์เข้าร่วมเป็นกลุ่มแกนนำ ประมาณ 40 คน
  • ภาคใต้ จัด ณ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ สงขลา ทันตแพทย์ร่วมประชุม ประมาณ 30 คน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีทันตแพทย์เข้าร่วมประชุม ประมาณ 40 คน