ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"การปฏิบัติงานของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ ฯ และการประชุม พค.51"

นี่ก็เข้าสู่เดือนที่ 5 เดือน พฤษภาคมของปีแล้ว เดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเดือนอื่น ก็คือ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก "World No Tobacco Day" บุคลากรวิชาชีพสุขภาพที่เป็นเครือข่าย ในการณรงค์เรื่อง การงดสูบบุหรี่ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลายหลาย ปีนี้ คำขวัญองค์การอนามัยโลกปีนี้ ก็คือ "Tobacco-Free Youth" ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการปลูกฝังให้เยาวชนได้รับทราบ และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และของประเทศไทย ปีนี้นั้นก็คือ "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ ดังที่เคยแจ้งไปเมื่อฉบับที่แล้ว

การปฏิบัติงานของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2551

  1. ใน วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางในแผนงาน เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพสังคมไทย ปลอดบุหรี่ 2550-2552 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ เพื่อทำการำจารณาการดำเนินงานต่อไป
  2. ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2551 คณะอนุกรรมการ โครงการ "สุขภาพร่วมใจ เดิน-วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่ ครั้บที่ 4" จัดแถลงข่าวกิจกรรมฯ ภายใต้คำขวัญที่ว่า "เลิกบุหรี่ ลดโลกร้อน ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว" ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนา 4-5-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กทม. มีผู้สื่อข่าว และกรรมการ พร้อมทั้งเครือข่ายฯ มาร่วมด้วย 88 ท่าน
  3. ในวันพูที่ 21 พษภาคม 2551 ศ.พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ ผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เป็นผู้แทนประธานเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกบุคลากร และองค์กรเข้ารับรางวัล ควบคุมยาสูบแห่งชาติ ประจำปี 2551 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ศจย. กทม. จัดโดย ศจย.
  4. ในวันศุกร์ ที่23 พฤษภาคม 2551 ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา ผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เป็นผู้แทนประธานเครือข่ายฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในงานแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2551 ระหว่างเวลา 11.30-11.50 น. ณ ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมเอเชีย กทม. จัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  5. ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551  ผศ.พญ.แน่งน้อย ชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เป็นผู้แทนประธานเครือข่ายฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "แถลงข่าว เปิดตัวโครงการเภสัชอาสา ... พาเลิกบุหรี่" ระหว่างเวลา 13.30-15.30 ณ ลานกิจกรรมชั้น 35 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สสส. จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมฯ
  6. ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551 นี้มีการประชุมความก้าวหน้าของ คณะกรรมการในการจัดประชุม Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) First Asian Conference เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี โดยจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าต่อไป การประชุมนี้ จะจัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ
  7. ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เป็นผู้แทนประธานเครือข่ายฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2551 ระหว่างเวลา 15.30-16.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม Out Door ฝั่ง Zen เซ้นทรัลเวิลด์ จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  8. ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เป็นผู้แทนประธานเครือข่ายฯ เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศเธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน วันงดสูบบุหรี่โลก 2551 ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น. ร บริเวณลานรามาฮสล ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พญาไทย กทม. จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข