ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"เครือข่ายฯ แพทย์"

ขอ เชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายองค์กรวิชาชีพทุกองค์กร แจ้งประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ลงในใบข่าวของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ทั้งนี้สามารถติดต่อ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์มายัง สำนักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม. 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-7166961 กด 0 หมายเลขโทรสาร 02-7166556

ทั้ง นี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การทำงานที่เข้มแข็ง ขององค์กรวิชาชีพทุกองค์กร เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ และเพื่อความมีสุขภาพดีของประชาชนชาวไทย