• No Smoking Dent

    องค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีบทบาทควบคุมการบริโภคยาสูบจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโดยศึกษาวิจัยรวบรวมองค์ความรู้วิทยาการทันตสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดละเลิกบุหรี่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในวิชาชีพทันตแพทย์ทั่วประเทศให้มีบทบาทให้คำแนะนำพิษภัยและชักชวนให้เลิกบุหรี่
  • Nono กระต่ายขาเดียว

    ยืนยันมั่นใจไม่สูบ !!!! นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ
  • 1
  • 2
No Smoking Dent

ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

Top Features

image
 
image
 
image
 

See More

ภาพกิจกรรม งวด 3 ปี 2555

 

ภาพกิจกรรม งวด 4 ปี 2555

Latest News.

พิษภัยของยาสูบ

ยาสูบ มีทั้งชนิดที่ผลิตจากโรงงาน ชนิดมวนเอง ไม่ว่าจะมวนด้วยใบจาก บุหรี่ขี้โยในภาคเหนือ บุหรี่ที่ระบุว่ามีรสอ่อน บุหรี่แต่งกลิ่น บารากู่ หรือชิชา ซึ่งนิยมสูบในผับ บาร์ ทั้งหมดนี้มีพิษภัยไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้มีงานวิจัยที่สนับสนุนแล้ว

ล่าสุด มีบุหรี่อิเล็กทรกนิกส์ ซึ่งไม่มีควัน แต่ผลิตมาเป็นแท่งคล้ายปากกา ควบคุมการเผาไหม้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฎว่า มีนิโคตินบรรจุอยู่ แท่งละ 18 มิลลิกรัม ในขณะที่บุหรี่ทั่วไปมีนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมเท่านั้น

ในบุหรี่มีสารพิษมากกว่า 4,000 ชนิด มีประมาณ 60 ชนิด ที่เป็นสารก่อมะเร็งที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว สารพิษที่กล่าวถึงบ่อยที่สุด คือ นิโคติน เมื่อสูบเข้าไปในปอด จะดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตอย่างรวดเร็ว ภายใน 6 วินาทีเท่านั้น แล้วจะเดินทางไปสู่สมอง กระตุ้นให้มีความสุขสบายในระยะแรก เมื่อระดับนิโคตินลดลง ร่างกายเกิดความต้องการความสบายนั้นอีก จึงต้องสูบบุหรี่มวนต่อไป นิโคตินมีพิษทำให้หัวใจแต้นเร็ว หลอดเลือดหดตัว ความดันโลหิตสูง

นอกจากนี้ ยังมีสารพวกน้ำมันดิน สารอินทรีย์พวกเบนซิน ทำให้ระคายเคืองหลอดลม เกิดอาการไอ และเป็นสารก่อมะเร็ง

ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นก๊าซพิษ ทำลายเยื่อบุหายใจส่วนต้น ทำให้ไอ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง

ไนโตรเจนไดออกไซด์ ทำให้ถุงลมโป่งพอง

แอมโมเนีย ทำให้แสบคอ หลอดลมอักเสบ

สารกัมมันตภาพรังสี จากสารโพโลเนียม - 210 hentai porn ก่อมะเร็ง

แร่ธาตุ ที่ตกค้างในใบยาสูบ ทำลายระบบการได้ยิน ทำให้ความดันโลหิตสูง เพศชายลดสมรรถภาพทางเพศ เป็นหมันได้

ดังนั้น การสูบบุหรี่ มีค่าเท่ากับการใช้เงินซื้อสารพิษมาทำลายตนเอง และผู้อยู่ในบริเวณที่จะได้รับควันบุหรี่มือสอง พลอยได้รับผลร้ายไปด้วย

โรคที่เกิดจากสูบบุหรี่ ทั้งโดยตรง และควันบุหรี่มือสอง

ระบบ สูบโดยตรง ควันบุหรี่มือสอง
1. ระบบประสาท

- อัมพฤกษ์ อัมพาต

- ตาบอด

- ต้อหิน

- ต้อกระจก

 - อัมพฤกษ์ อัมพาต
2. ช่องปาก ฟัน และหู

- เหงือกอักเสบ

- ฟันผุ

- มีกลิ่นปาก

- มะเร็งของเหงือก

- ช่องหูอักเสบ

- มะเร็งของช่องปาก และในลำคอ

- หูชั้นกลางอักเสบ
3. ผิวหนังและเส้นผม

- ผมร่วง

- ผมหงอกก่อนวัย

- ใบหน้าเหี่ยวย่น

- สะเก็ดเงิน

 
4. ระบบทางเดินหายใจ ปอด และทรวงอก

- โพรงจมูกอักเสบ

- ถุงลมโป่งพอง หอบหืด

- ปอดอักเสบจากวัณโรค ไข้หวัดใหญ่ มะเร็งปอด

- โพรงจมูกอักเสบ

- ถุงลมโป่งพอง

- หอบหืด - ในเด็กที่มีญาติสูบบุหรี่

- หวัดเรื้อรัง

- มะเร็งปอด

- มะเร็งโพรงจมูก

- มะเร็งเต้านม

5. หัวใจและหลอดเลือด

- หลอดเลือดหัวใจตีบ

- หัวใจเต้นผิืดจังหวะ

- หลอดเลือดในปอดอุดตัน

- ความดันโลหิตสูง

- หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

- หลอดเลือดที่น่องอุดตัน

- หลอดเลือดหัวใจตีบ

- ไขมันชนิดดี เอชดีแอล ลด

- หลอดเลือดในปอดอุดตัน

- หลอดเลือดที่น่องอุดตัน

6. ตับ และทางเดินอาหาร

- มะเร็งตับ

- แผลกระเพาะอาหาร

- แผลที่หลอดอาหาร และลำคอ

- มะเร็งกระเพาะอาหาร

- มะเร็งลำไส้ใหญ่

- มะเร็งตับอ่อน

 
7. หลอดเลือดส่วนปลาย

- หลอดเลือดแดงตีบแข็ง

- หลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน

- แผลหายช้า

- หลอดเลือดแดงตีบแข็ง

- หลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน

8. ทางเดินปัสสาวะ - มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ  
9. ระบบสืบพันธุ์

- เป็นหมัน

- หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

- มะเร็งปากมดลูก

- มะเร็งไต

- มะเร็งท่อไต

 - มะเร็งปากมดลูก
10. การตั้งครรภ์และทารก

- มีบุตรยาก

- หมดประจำเดือนเร็ว

- แท้งบุตร

- ตั้งครรภ์นอกมดลูก

- ทารกน้ำหนักน้อย

- ทารกคลอดก่อนกำหนด

- ทารกไม่เติบโต พัฒนาการช้า

- ทารกเสียชีวิตกระทันหัน

- คลอดก่อนกำหนด แท้ง

- รกลอกตัวเร็ว ตกเลือดหลังคลอด

- ตั้งคลอดนอกมดลูก

- รกเกาะต่ำ ตกเลือดง่าย

- ถุงน้ำคร่ำแตกเร็ว ทำให้ต้องคลอดก่อนกำหนด

- ทารกเสียชีวิตในครรภ์

- ทารกน้ำหนักน้อย

- ทารกมีการอักเสบใบหู

- ทารกมีทางเดินหายใจอักเสบ

- ทารกมีปอดไม่แข็งแรง

- ทารกตายไม่ทราบสาเหตุ

- เด็กหอบหืด

- เด็กสมองไม่พัฒนา

11. ต่อมไร้ท่อ

- เบาหวาน

- ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

 
12. ข้อและกระดูก

- กระดูกสะโพกหัก

- กระดูกโปร่งบาง

 
13. ระบบเม็ดเลือด - มะเร็งเม็ดโลหิตขาว - มะเร็งเม็ดโลหิตขาว

นอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว การสูบบุหรี่ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนรอบข้าง ที่ต้องสัมผัสสารพิษจากควันบุหรี่มือสอง และทำร้ายกระเป๋าสตางค์ของผู้สูบเองด้วย นอกจากนี้ กระบวนการลิตยาสูบชนิดต่างๆ และการสูบทุกรูปแบบ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ในปริมาณมหาศาล ยังเป็นการซ้ำเติมภาวะโลกร้อนของเราให้แย่ลงไปอีกด้วย เราอาจสรุปผลเสียจากการสูบบุหรี่ได้ว่า ทรุด โทรม สูญ สิ้นสลาย

ภาพคำเตือนถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด

ภาพสารพิษในบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด

 

จาก คู่มือการเลิกบุหรี่สำหรับประชาชน

โดย เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคมการบริโภคยาสูบ พิมพ์ครั้งที่ 4 มิถุนายน 2557