ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535

  • ห้าม ขาย แลกเปลี่ยน ให้บุหรี่แก่บุคคลอายุต่ำกว่า hentai porn 18 ปี (ฝ่าฝืนโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท)
  • ห้ามขายโดยใช้เครื่องหมาย (ฝ่าฝืนโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท)
  • ห้าม

Read more...