ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"ทันตแพทย์ผู้รักการสอนผู้ป่วยให้เลิกสูบบุหรี่"

ทันตแพทย์ผู้รักการสอนผู้ป่วยให้เลิกสูบบุหรี่

ทีมงาน : อยากเรียนถามคุณหมอ ถึง แรงจูงใจ ที่ทำให้คุณหมอเริ่มจับงาน ช่วยเหลือคนไข้ที่สูบบุหรี่ ให้เลิกสูบบุหรี่

 

 

 

 

ทพญ.วิชชุดา : ปกติหมอจะสอนให้คนไข้ทุกคน เรื่อง การดูแลสุขภาพปากและฟันอยู่แล้ว (ไม่เฉพาะเรื่อง บุหรี่) เพื่อให้เขาดูแลตัวเอง และคนใกล้ชิด เช่น ลูก เขาได้ จะได้ไม่ต้องผุกลับมาอีก เป็นการช่วยลดงาน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายลง ทั้งของหมอ คนไข้ และรัฐ ด้วย บุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยง ที่มีอันตรายในหลายด้าน ทั้งต่อตัวคนไข้ และผู้ที่อยู่รอบข้างเขา ทันตแพทย์เป็นด่านหน้าที่ช่วยได้มาก เรามีโอกาสดี ที่จะแนะนำคนไข้ได้ เพราะเราเป็นหมอที่คนไข้ให้ความเชื่อถืออยู่แล้ว ร่วมกับหลักบานในปาก ที่คนไข้มิอาจปฏิเสธได้ นอกจากนี้ การที่คนไข้อ้าปาก จึงต้องฟังเราโดยปริยาย เราจึงมีโอกาสให้ข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายกว่าบุคลากรในสาขาอื่นๆ มาก

 

อ่านต่อ