• No Smoking Dent

    องค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีบทบาทควบคุมการบริโภคยาสูบจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโดยศึกษาวิจัยรวบรวมองค์ความรู้วิทยาการทันตสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดละเลิกบุหรี่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในวิชาชีพทันตแพทย์ทั่วประเทศให้มีบทบาทให้คำแนะนำพิษภัยและชักชวนให้เลิกบุหรี่
  • Nono กระต่ายขาเดียว

    ยืนยันมั่นใจไม่สูบ !!!! นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ
  • 1
  • 2
No Smoking Dent

ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

Top Features

image
 
image
 
image
 

See More

ภาพกิจกรรม งวด 3 ปี 2555

 

ภาพกิจกรรม งวด 4 ปี 2555